IP Telefonie
van Esprit Telecom

Meer flexibiliteit en efficiency tegen lagere kosten

E-mail disclaimer

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken of door te sturen, maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Esprit Telecom is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Lees ook onze Cookie verklaring.

Esprit TelecomB.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder KvK-nummer 17177850

Wilt u meer infomatie?
Bel 088 0068 170